KategorieBudynki

Nowe bloki

Bloki przy ul. Chopina. Na fotografii widoczne pozostałości po pracach budowlanych.