KategorieBudynkiNad Wisłą

Siedziba WTW

Fotografia przedstawia pochodzący z lat 20 XXw. budynek przy ul. Piwnej. Obiekt był wówczas siedzibą Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, obecnie znajduje się tam hotel i restauracja Riverside.

KategorieBudynki

Siedziba banku

Na fotografii budynek, będący siedzibą banku PeKaO przy ul. Wojska Polskiego.

Zdjęcie ze średnioformatowej Reflecty.

KategorieBudynki

Kościół św. Jana na 6×6

Świątynia była bardzo często i chętnie fotografowana przez autora. Tutaj zdjęcie wykonane z końca ul. 3-go Maja w stronę kościoła. Na pierwszym planie widoczne kompozycje kwiatowe, w tle piękne drzewa oraz tereny zielone.