II MIMW

Opublikowano 25 października 2013 w kategorii Wydarzenia

Kolejna niespodzianka – tym razem zdjęcia z II Międzynarodowych Igrzysk Młodzieży Wiejskiej, które prawdopodobnie odbyły się na stadionie przy al. Chopina.

Trudno ocenić w którym roku były wykonane te fotografie, próżno szukać w internecie informacji na temat takiej imprezy sportowej. Może ktoś z odwiedzających naszą stronę pamięta to wydarzenie? A może rozpoznajecie kogoś z zawodników lub widzów? Zapraszamy do dyskusji w komentarzach.

Dawny Włocławek - zdjęcia Włocławka; stadion przy Chopina

Dawny Włocławek - zdjęcia Włocławka; stadion przy Chopina

Dawny Włocławek - zdjęcia Włocławka; stadion przy Chopina

Dawny Włocławek - zdjęcia Włocławka; stadion przy Chopina

Dawny Włocławek - zdjęcia Włocławka; stadion przy Chopina

Dawny Włocławek - zdjęcia Włocławka; stadion przy Chopina

Dawny Włocławek - zdjęcia Włocławka; stadion przy Chopina

Dawny Włocławek - zdjęcia Włocławka; stadion przy Chopina

Dawny Włocławek - zdjęcia Włocławka; stadion przy Chopina

Dawny Włocławek - zdjęcia Włocławka; stadion przy Chopina

Dawny Włocławek - zdjęcia Włocławka; stadion przy Chopina

Zobacz również

Jeden komentarz do wpisu "II MIMW"

  1. Z kilku krótkich wzmianek o tej imprezie wynika że były to nie II lecz III Międzynarodowe Igrzyska Młodzieży Wiejskiej, zorganizowane we Włocławku w 1957 r. Krótki opis ze strony lzs.pl "War­to, pi­sząc o „i­grzy­sko­wych” im­pre­zach, wspo­mnieć o Mię­dzy­na­ro­do­wych Spar­ta­kia­dach Spor­tow­ców Wiej­skich. Trze­cia z nich oby­ły się w 1957 roku we Wło­cław­ku. Zgro­ma­dzi­ła na star­cie po­nad 1500 spor­tow­ców z 5 ów­cze­snych kra­jów so­cja­li­stycz­nych. Im­pre­za cie­szy­ła się wiel­kim za­in­te­re­so­wa­niem ki­bi­ców. Sta­dio­ny by­ły peł­ne, a koń­czą­cy spar­ta­kia­dę fe­styn nad brze­ga­mi Wi­sły zgro­ma­dził 45 ty­się­cy uczest­ni­ków." Trafiłem jeszcze na ślad aukcji z Allegro, na której wystawiony był medal z tej imprezy.

    (1)(0)

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

− 2 = trzy